LOOPTROTTER SAT 500


 

Looptrotter Audio SAT 500 jest jednokanałowym modułem w formacie 500 z układem nasycenia, który w niezwykle muzykalny i przyjazny dla ucha sposób dodaje harmoniczne niskiego rzędu, oraz łagodnie wyrównuje sygnał. W znaczący sposób jest w stanie podnieść poziom RMS. Nawiązuje do brzmienia starych lampowych konsolet mikserskich oraz magnetofonów taśmowych. 
SAT 500 posiada unikalne funkcje kształtujące zawartość zniekształceń harmonicznych w poszczególnych pasmach przetwarzanego sygnału.

 

 

 

DRIVE kontroluje poziom sygnału wejściowego do procesora i decyduje o głębokości i poziomie nasycenia.

 

PROCESS (true bypass) włącza i wyłącza działanie procesora. Głębokość nasycenia (ilość dodawanych harmonicznych) wskazują dwie diody LED, zapalające się przy 4 i 8% THD.

 

HI SMOOTH funkcja ta podbija wysokie częstotliwości przed układem nasycenia oraz obniża je po układzie nasycenia. Funkcja ta powoduje większe nasycenie wysokich częstotliwości harmonicznymi, co powoduje wygładzenie sygnału i przyjemną dla ucha kompresję.

 

Funkcja LO SAFE włącza układ preemfazy i deemfazy”zabezpieczając” najniższe częstotliwości przed przesterowaniem. Funkcja ta jest bezcenna zwłaszcza w przypadku instrumentów z dużą zawartością niskich częstotliwości takich jak bas, stopa, grupa bębnów lub cały miks.

 

 

SAT 500 posiada niezależną regulację sygnału czystego DRY i przetworzonego WET. Funkcja ta pozwala na uzyskanie idealnego połączenia pomiędzy przetworzonym i suchym sygnałem w łańcuchu. Moduł może brzmieć bardzo subtelnie, dodając lekkiej kolorystyki lub agresywnie, gdy włączone jest 100% nasycenia.

„Trzy gałki i trzy przyciski, a tyle frajdy i niemal nieograniczone spektrum możliwych do uzyskania nasyconych barw przy zachowaniu spójności brzmieniowej materiału audio. Nie ma szorstkości, nie ma ziarnistości. A mimo wszystko jest drapieżność i jest moc pozwalająca wyciągnąć w miksie każdy instrument i głos.SAT 500 może być zastosowany wszędzie – na pojedynczych kanałach mono lub ajko para na grupach i na sumie. Mastering? Czemu nie!”(…)
„W swojej klasie jest urządzeniem niepowtarzalnym i nie bazuje na żadnym „klasyku”(…)”
Tomasz Wróblewski – Estrada i Studio 06/2015.

 


LOOPTROTTER SAT 500 ŚCIEŻKA SYGNAŁOWA


 

Dokumenatcja